Zlecimy wykonanie przyłącza wod.kan

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Zielonej Górze zleci  wykonanie przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego do istniejącego budynku. Projekt budowy do wglądu w administracji WOTUW. Informacje: tel. 68/324 33 78.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia prac – styczeń 2018r

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-12-08 12:32:38
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-12-08 12:32:38
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska