Zapraszamy do składania ofert na remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ul. Wazów 36.

Zapraszamy do składania ofert na remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze  ul. Wazów 36.

Zakres robót:
– malowanie
– wymiana podłóg
– remont łazienek

Przewidywany termin wykonania remontu: wrzesień – listopad 2017r.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-05-08 14:53:29
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-05-08 14:53:29
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska