Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną WOTUW tworzą:

 • Dyrektor,
 • Rada Społeczna,
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu,
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 • Główny Księgowy,
 • samodzielne stanowisko ds. organizacji i szkoleń,
 • samodzielne stanowisko ds. administracyjno-technicznych,
 • samodzielne stanowisko ds. kadr i płac,
 • samodzielne stanowisko ds. administracji.

Zadania i organizację poszczególnych komórek i działów określa regulamin organizacyjny, ustanowiony przez Dyrektora WOTUW.

Schemat organizacyjny WOTUW przedstawia załącznik do statutu WOTUW (pobierz).

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-25 19:38:10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2015-01-31 14:39:05
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska