Rada Społeczna

Rada Społeczna WOTUW jest organem inicjującym i opiniodawczym organów Województwa Lubuskiego oraz organem doradczym Dyrektora WOTUW.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Lubuskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-30 20:42:47
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2014-12-30 20:42:54
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska