Organy

Organami WOTUW są:

  1. Dyrektor,
  2. Rada Społeczna.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-30 20:34:02
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2014-12-30 21:45:54
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska