Aktualności

W dniach  26 – 27 czerwca 2017r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku / k. Sulechowa organizujemy szkolenie dla pracowników zatrudnionych w placówkach lecznictwa odwykowego województwa lubuskiego:

„Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych z doświadczeniem traumy”

Warsztay poprowdzi  dr Elżbieta Trubiłowicz – psycholog – psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie sfinansowane jest w całości ze środków Województwa Lubuskiego, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu do ośrodka szkoleniowego.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-07-07 12:38:32
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-07-07 12:43:01
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska