Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) w Zielonej Górze został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-24 14:01:48
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2014-12-30 20:28:24
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska